VODITELJI

DUŠKO TOPIĆ – voditelj tamburaškog orkestra

Rođen 27. svibnja 1950. godine u selu Opsječko kod Banja Luke, BiH. Glazbenu naobrazbu stekao je u Srednjoj glazbenoj školi “Franjo Kuhač” i na Muzičkoj akademiji Zagreb -Područno odjeljenje Osijek.
Za glazbenog voditelja HKUD – a “Osijek 1862″ postavljen je 1972. godine. 1984.  godine postaje i glazbeni voditelj HKUD-a Valpovo 1905.
Tamburu je upoznao još u najranijem djetinjstvu jer potiče iz obitelji u kojoj su gotovo svi članovi svirali ovo narodno glazbalo. Nastupao je s mnogim boljim tamburaškim orkestrima u Slavoniji, a bio je i član Tamburaškog orkestra Radio Osijeka, sve do njegovog raspuštanja.

Kroz pedagoški rad u osnovnoj školi u Bizovcu te radeći u raznim kulturno-umjetničkim društvima odgojio je više stotina mladih tamburaša, a zapažene rezultate postigao je i kao vokalni pedagog.
Bavi se skupljanjem narodnih napjeva, njihovim melografiranjem i obradama za folklorni zbor, tamburaški orkestar i male sastave. Autor je knjige “Maramica s granama – Folklorna glazba Valpovštine” te fotomonografije HKUD – a „Valpovo 1905“ tiskane povodom 100 godina postojanja ovog društva.

Dugogodišnji je predavač na različitim seminarima tamburaške glazbe i folklornog pjevanja, a zapaženo je i njegovo članstvo u stručnim žiriju i prosudbenim komisijama na brojnim folklornim smotrama i sličnim manifestacijama širom Hrvatske i u inozemstvu.
Surađuje se mnogim folklornim ansamblima i tamburaškim orkestrima u svim krajevima Hrvatske, a član je Udruženja folklornih voditelja i koreografa Hrvatske Foka.

Kad mu to slobodno vrijeme dopušta, bavi se i komponiranjem kraćih skladbi u duhu narodnog melosa te je registrirani član Hrvatskog društva skladatelja.

JOSIP ŠTEFIĆ – Plesni voditelj i koreograf

MIRELA ZIMMERMAN MARKOTA – Voditeljica dječje skupine